Kategorie

Płatności

Pościel Sklep Internetowy

Andropol, Greno pościel satynowa. Oferujemy najwyższej jakości pościel, między innymi: pościel satynowa Andropol, bawełna, pościel z kory, pościel satyna z bawełną, pościel dziecięca, koc wełniany. Oferowane przez nas komplety pościeli dostępne są w różnych rozmiarach – 140x200, 160x200, 180x200, 200x220. Sklep internetowy z pościelą FEDO gwarantuje najwyższą jakość produktów.

Ręczniki Sklep Internetowy

Greno ręczniki. Oferowane przez nas ręczniki produkowane są z najwyższej jakości materiałów i zachwycają swoim wzornictwem. W ofercie znajdziecie Państwo eleganckie ręczniki kuchenne, ręczniki plażowe, koc wełniany, Greno ręczniki w różnych wymiarach i wiele innych. Ponadto wykonujemy hafty na ręczniki.

Kołdry Sklep Internetowy

Sklep internetowy oferuje wygodne i komfortowe kołdry antystresowe, antyalergiczne, całoroczne, koc wełniany i kołdry z owczej wełny.

Sklep internetowy z pościelą

INFOLINIA: 0 801 000 839

w godzinach 8.00-17.00

tel.+48 (0-22) 42 82 059

fax.+48 (0-22) 751 38 98

Regulamin Programu "Zaufane opinie"

Regulamin Programu „Zaufane Opinie”

Definicje:

 • Ceneo - CENEO S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Ostrowskiego 13d/3, 53-283 Wrocław, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000240979, kapitał zakładowy: 500 000 złotych w pełni opłacony, NIP 899-25-45-102, prowadząca serwis internetowy w domenie www.ceneo.pl.
 • Klient - jest to osoba, która złożyła zamówienie w Sklepie Internetowym podając przy tym swój adres e-mail.
 • Sklep – sklep internetowy współpracujący z Ceneo na podstawie umowy o współpracy.
 • Sklep iStore- sklep internetowy promujący swoje usługi na platformie iStore współpracujący z Ceneo na podstawie zawartej pomiędzy Ceneo a właścicielem iStore umowy.
 • Zaufana Opinia – jest to opinia, która została wystawiona przez Klienta poprzez wypełnienie internetowej ankiety oceny transakcji, którą Klient sklepu otrzymuje drogą elektroniczną na adres e-mail podany przy składaniu zamówienia w Sklepie Internetowym.
 • Ankieta - jest to internetowy formularz wysyłany do Klienta Sklepu z prośbą o ocenę transakcji w terminie 10 dni po złożeniu zamówienia/dokonania zakupu. Każda ankieta ma unikalny adres URL oraz jest jednorazowa, tak aby każda transakcja została oceniona tylko raz.
 • Skrypt - jest to kod przekazujący do bazy danych Ceneo adresy e-mail Klientów Sklepu Internetowego oraz numery zamówień.
 • Regulamin - Regulamin Programu „Zaufane Opinie”.
 1. Aby przystąpić do Programu Zaufane Opinie Sklep powinien :
  • zaakceptować Regulamin w panelu administracyjnym Sklepu.
  • zainstalować na stronie internetowej potwierdzającej złożenie zamówienia przez Klienta, Skrypt, który zostanie udostępniony przez Ceneo w panelu administracyjnym Sklepu. Niniejszy wymóg nie dotyczy sklepów iStore posiadających wbudowany skrypt. Sklep za pomocą skryptu przekazuje do Ceneo adresy e-mail wszystkich Klientów, którzy złożyli zamówienie oraz numery zamówień. Skrypt nie pobiera wartości dokonanej transakcji ani danych osobowych.
  • w związku z przekazywaniem adresu e-mail Klienta, wprowadzić do swojego regulaminu zapis dotyczący wyrażenia zgody przez Klienta na przekazanie jego adresu e - mail do Ceneo SA z siedzibą we Wrocławiu oraz na przetwarzanie przez Sklep (nazwa….) oraz Ceneo SA, jego danych osobowych – w celu wypełnienia ankiety wraz z opinią o dokonanej transakcji w Sklepie …. oraz potwierdzenia objęcia transakcji Programem Ochrony Kupujących (zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 ).
  • zapis dotyczący wyrażenia zgody na objęcie transakcji Programem Ochrony Kupujących dotyczy sklepów uczestniczących w Programie Ochrony Kupujących.
 2. Przystąpienie do Programu Zaufane Opinie nie jest jednoznaczne z oznaczeniem Sklepu na Ceneo ikoną Zaufane Opinie.
 3. Sklep zostanie oznaczony automatycznie ikoną „Zaufane Opinie” w serwisie Ceneo jeśli :
  • współpracuje z Ceneo (na podstawie umowy o współpracy lub w ramach iStore) i jego oferta była prezentowana w serwisie internetowym Ceneo przez minimum 6 miesięcy.
  • realizuje zobowiązania wobec swoich Klientów zgodnie z ofertą przedstawioną w serwisie Ceneo, regulaminem serwisu Ceneo i w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.
  • nie działa w sposób niewiarygodny lub sposób podważający wiarygodność innych Kontrahentów, w szczególności poprzez inspirowanie do działań mających na celu wystawianie pozytywnych opinii własnemu przedsiębiorstwu i negatywnych przedsiębiorstwom konkurencyjnym, a także wchodzenie w porozumienia z innymi Kontrahentami w celu wzajemnego oddziaływania na wiarygodność własną i innych podmiotów.
  • Zostanie pozytywnie zweryfikowany przez Ceneo pod kontem spełniania warunków niniejszego Regulaminu.
  • Uzyska co najmniej 30 pozytywnych Zaufanych Opinii w ciągu 60 dni.
 4. Przed dokonaniem zamówienia/zakupu przez Klienta, Sklep zobowiązany jest uzyskać od Klienta pozostawiającą ślad akceptację regulaminu Sklepu, bądź zapisu o przekazywaniu do Ceneo adresu e-mail Klienta składającego zamówienie.
 5. Przystępując do programu Sklep wyraża zgodę na korzystanie przez Ceneo ze swojej nazwy, logo wyłącznie na polach eksploatacji i w okresie niezbędnym dla realizowania Programu „Zaufane Opinie”. Sklep upoważnia Ceneo w szczególności do zamieszczenia swojego logo w e-mail'ach kierowanych do Klientów oraz w internetowej ankiecie. Ceneo wykorzysta w tym celu materiały wcześniej dostarczone przez Sklep, którymi dysponuje na podstawie umowy o współpracy.
 6. Obowiązki Ceneo:
  • Ceneo udostępnieni Sklepom (za wyjątkiem sklepów iStore) Skrypt do instalacji na stronie Sklepu, po spełnieniu kryteriów uczestnictwa w Programie „Zaufane Opinie” (punkt 1`). Skrypt pobierał będzie z bazy danych Sklepu informacje o adresie e-mail Klienta składającego zamówienie oraz numer zamówienia i zapisywał e-mail Klienta Sklepu oraz numer zamówienia w bazie danych Ceneo za pomocą protokołu http GET.
  • Ceneo nie będzie wykorzystywać adresów e-mail Klientów do celów innych, niż realizacja postanowień niniejszego Regulaminu.
  • Ceneo udostępni w panelu administracyjnym Sklepu treść wszystkich Ankiet i Zaufanych Opinii Klientów oraz statystyki Zaufanych Opinii.
 7. Zaufane Opinie pochodzące z internetowych ankiet, będą dostępne w serwisie internetowym Ceneo, na stronie z opiniami o Sklepie.
 8. Sklep może zrezygnować z uczestnictwa w programie „Zaufane Opinie” poprzez trwałe usunięcie Skryptu i poinformowanie Ceneo o tym fakcie drogą mailową. Taki Sklep nie będzie dłużej oznaczany na serwisie Ceneo ikoną "Zaufanych Opinii".
 9. W każdym przypadku zakończenia współpracy z Ceneo, Sklep zobowiązuje się trwale usunąć Skrypt ze swojej strony internetowej.
 10. Postanowienie ust. 8 i 9 nie dotyczą sklepów iStore.
 11. Ceneo zastrzega sobie prawo do nieoznaczania lub zaprzestania oznaczania w serwisie ceneo.pl ikoną Zaufanych Opinii Sklepu w sytuacji gdy:
  • Sklep nie realizuje zobowiązań wobec swoich Klientów zgodnie z ofertą przedstawioną Ceneo, regulaminem serwisu Ceneo i obowiązującymi przepisami prawa.
  • Sklep działa w sposób niewiarygodny lub sposób podważający wiarygodność innych Kontrahentów, w szczególności poprzez inspirowanie do działań mających na celu wystawianie pozytywnych opinii własnemu przedsiębiorstwu i negatywnych przedsiębiorstwom konkurencyjnym, a także wchodzenie w porozumienia z innymi Kontrahentami w celu wzajemnego oddziaływania na wiarygodność własną i innych podmiotów.
  • Współpraca ze Sklepem została zakończona lub przerwa w prezentowaniu oferty sklepu na CENEO jest dłuższa niż 10 dni.
  • Ceneo ma zastrzeżenia co do poprawności działania Skryptu (do Ceneo nie docierają adresy mailowe Klientów Sklepu).
 12. Ceneo zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Ceneo, który nie może być krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia w panelu administracyjnym zmienionego Regulaminu.
 13. Aktualny Regulamin Programu „Zaufane Opinie” jest zawsze dostępny w panelu administracyjnym Sklepu.
 14. Zmiany postanowień Regulaminu, w zakresie udostępnienia numeru zamówienia, będą obowiązywały dotychczasowe Sklepy uczestniczące w Programie Zaufane Opinie od 1 października 2010.